Barkod Tescili

Barkod; değişik kalınlıktaki dik çizgi ve boşluklardan oluşan ve verinin otomatik olarak ve hatasız bir biçimde başka bir ortama aktarılması için kullanılan bir yöntemdir. Barkod, değişik kalınlıktaki çizgilerden ve bu çizgiler arasındaki boşluklardan oluşur.
Barkod tescili firmanın barkod sistemi içine dahil olması anlamına gelir.Barkod kullanmak isteyen her firma bu sisteme üye olmak zorundadır.
Barkod numarası almak için gerçek yada tüzel kişi olmak fark etmez.
Türkiyedeki barkod numaraları 869 ile başlar.Bu ülke kodudur
Bundan sonra gelen genellikle 6 haneden oluşan firma kodu vardır.Bu firmaya tahsis edilmiş kısımdır.
Bundan sonra gelecek 3 haneli ürün kodunun hangi rakamlardan oluşacağını 001-999 aralığı içersinde firma kendisi belirler.999 çeşit ürüne ayrı barkod numarası verilebilir.Eğer firmanın ürün sayısı 1000 i aşıyorsa 10000 li yada 100000 çeşitlik barkod numarası tahsisi yapılır.
Son yani 13. Basamak kontrol basamağıdır.Bu son rakamı barkod programı otomatik olarak kendisi belirler.Adından da anlaşılacağı gibi kontrol amaçlı doğrulamak içindir.
Barkod tescilinde firmanın son yıla ait cirosuna göre barkod harcı ödenmektedir.
Barkod sistemine giren firma her yıl adresine yapılacak olan tebligat yoluyla ödeyeceği aidatı yatırmak zorundadır.Aidatların ödenmemesi durumunda firma üyelikten çıkarılacağı gibi hakkında yasal takip başlatılır.

Barkod tescili için gerekli evraklar

– Faaliyet belgesi(esnaf odasına kayıtlı ise sicil kaydı)
– Son yıla ait gelir tablosu mali müşavir onaylı(yeni kurulmuşsa kuruluş gazetesi)
– Noter onaylı taahhütname
– Vekaletname