Patent Tescil

Patent, teknik bir soruna bir çözüm getiren ya da bir ürün veya işlemin yapılmasını yeni bir yolla tanımlayan bir ürün ya da bir proses/usul olarak tanımlanabilecek bir buluş için verilen inhisari bir haktır; yani bir çeşit tekel hakkıdır. Patent tescili, buluş/başvuru sahibine buluş konusu olan ürünü veya usulü kamuya açıklaması karşılığında, belirli bir süre boyunca kullanması, için devlet tarafından sağlanan bir inhisari haktır. Süresi 20 yıldır. Bu süreden sonra buluşun konusu kamunun malı sayılır.

Bir buluşun patent ile korunabilmesi için üç kriter aranır:

  • mutlak yenilik (dünya çapında),
  • buluş basamağı,
  • sanayiye uygulanabilirlik

Bu üç kriterin birarada olduğu buluşlar için patent başvurusu sahibi Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen Patent Tescil Belgesi ile ödüllendirilir.

Patentler sadece tescil edildikleri ülkeler için koruma sağlar. Türkiye’de tescil edilmiş bir patent, sadece Türkiye sınırları içinde hak sahipliği doğurur.

Faydalı Model

Faydalı Model koruması Patent koruması gibi 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. Faydalı Model koruması patent korumasına göre daha kısa süreli (10 yıl) olup daha çok, küçük ve orta ölçekli sanayinin tercih ettiği bir koruma şeklidir. Patentlenebilirlik kriterlerinden “buluş basamağı” bu koruma türü için aranmaz bu yüzden daha kısa sürede tescil hakkı elde edilebilir. Ancak haksahibine patent korumasına göre daha zayıf bir koruma sağlar. Faydalı Model koruması usuller ve usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler için elde edilemez.

Fark Patent müvekkillerine buluşların tescil edilebilirliğinin araştırılması ve görüş verilmesi, patent tarifnamesi hazırlanması, patent portföy yönetimi, yurtiçi ve yurtdışı tescil stratejilerini belirleme, patent başvuru ve tescil işlemlerinin takibi, olumsuz araştırma ve inceleme raporlarına karşı cevap ve görüş hazırlanması ve 3. şahıs itirazlarına karşı cevap sunulması, taksit ödemelerinin ve patent kullanımıyla ilgili işlemlerin takibi konularında kapsamlı ve teknoloji destekli hizmet vermektedir.