Marka Koruma

Marka; bir firma ya da şahıs tarafından üretilmiş mal ve hizmet türlerinin başka firmalar tarafından üretilen mal ve hizmetlerden ayırt edilmesi için kullanılan sözcük, işaret, harf, sayı gibi bütün işaretler bütünüdür. Marka kişiler için üretilen malın ayrıcalıklı halini belirten bir unsur olduğuna göre korunması gereken bir kavramdır kişilerin yaşamlarında ve iş hayatlarında markalaşmak ve markasının korunması son derece önemlidir. Patent kişilerin icatlarını ve fikirlerini korur marka korumada buna benzer bir yöntemdir. Kişilerin kar sağladıkları işletmelerin onlar özel tekel haline gelmesini sağlayan uygulama oldukça önemlidir. Piyasadaki farkları markalarıdır.

Marka korunması için marka belirlenirken marka sorgulaması yapılarak markanın özgünlüğü araştırılmaktadır. Bunun amacı sizi korumayı hedefleyen kitlenin diğer marka alan kişileri de mağdur etmek istememesine dayanmaktadır. Marka sahipleri bu nedenle yaptığı çalışmalar dışında markasının ismini ve benzerinin kullanılmasını engellemek ister. Bunun için Türk Patent Enstitüsünden tescil başvurularını tespit ederek gerekli müdahalelerin yapılmasını sağlar. Markanın korunması adına danışmanlık hizmetleri de yapılabilir. Markanızın izlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde izlenmeyen markalar tescil edil yeni markanın iptali için yıllarca sürecek davalara girmek zorunda kalacaktır.

Marka tescili yapıldıktan sonra markanın bir benzeri olarak isim alınamaz markanın adına iş yapılamaz. Markayı korumak adına pek çok işlem vardır bunun başında marka tescili gelmektedir. Bu sebeple kişiler marka korumasını daha yakından izlemelidirler. Her ay takip edilmesi gereken bir durumdur marka tescili sonrasındaki süreç. Dikkat edilmediğinde yıllar sürecek davalar daha zor olacaktır. Sizin adınızın başka bir işletmeye verilmesi zor bir durumdur, fakat benzeri durumlar ile karşılaşılmıştır. Bu durumları engellemek için bir danışmandan yardım almanız oldukça önemli olacaktır. Markalar sizin kalitenizi belirleyen güven amblemleridir.